Hemmerslev 5, DK-5471 Søndersø
project image
Operation HotPot
Copenhagen - invited
Projektet tager udgangspunkt i et rationelt, installationspræget debatindslag i gadebilledet, der består af 350 ”HOTPOTS” med varierende beplantning, bænke og cykelstativer samt infotavler. Hotpots skal medvirke til at skabe et mere levende gadebillede i de nedslidte, asfalterede miljø, der præger indtrykket af kvarteret i Amager nord. Robuste plantesorter, småtræer, buske, stauder og sommerblomster tildeles forskellige gader, hvor driften var foreslået som en afprøvning af selvforvaltning i udvalgte gadestrækninger. Placeringen af 350 hotpots kan skabe en visuel genkendelighed i hele området og være medvirkende til at finde og afprøve nye typer byrum, på gadehjørnet, ved opgangen el. som et lokalt samlingspunkt. Det forventes, at afprøvningen med et genkendeligt element vil danne baggrund for diskussion på tværs af områder – en interaktion ml. områdets beboere som betragtes som et væsentligt succeskriterie for indsatsen.