Hemmerslev 5, DK-5471 Søndersø
project image
Hermnan Jensens Park
Middelfart, Funen
Herman Jensens anlæg ved Middelfart Havnefront blev i sin tid anlagt til ære for tidligere borgmester Herman Jensen. LAND+ fik i forbindelse med omdannelse af selve havnefronten til opgave at renovere anlægget og give det et nutidigt præg. De dobbeltrækkede piletræer langs kanterne kunne kun delvis bevares pga. svamp i rødderne. To nye rækker er plantet langs det ny anlæg, der består af et stort bølgende græstæppe kantet af granitblokke som siddekanter. I ”bølgerne” er placeret nogle sandflader som til foråret bliver møbleret med håndskårne træelementer til leg. Havnefrontens græsøer ”vandrer” ind over anlægget hhv. mod vejen og mod vandet. Anlægget belyses vandret henover græsset med 20 m lange lysstråler fra indbyggede armaturer i granitkanten.