Hemmerslev 5, DK-5471 Søndersø
project image
Physic Playing Ground
Odense, Funen
Som et første led at aktivere det store parkrum ved Vollsmosebebyggelsen i Odense øst anlagdes i sommeren 2004 en idrætslegeplads for større børn og unge, med multibaner i asfalt, beachvolley, bordtennis og udfordrende redskaber langs en forhindringsbane. Odense Kommunes ønske om en total hærværkssikring af idrætslegepladsen afstedkom, at der blev designet helt nye redskaber i stål i samarbejde med Åsum Smedie. Arbejdet er udviklet i en tæt dialog med Odense Kommunes Parksektion. Det har været et særligt ønske at få flere piger ud i området – som et led i at integrere især de muslimske piger i fritidslivet - hvorfor der er opsat et såkaldt pigerum, der er flettet i metalbånd som en halvtransparent ramme, hvor de kan samles og høre musik, spille basket og snakke. En stor skibscontainer, beklædt med cortenstål er sat som depotrum, hvortil områdets skoler og ungdomsråd har nøgleadgang.