Hemmerslev 5, DK-5471 Søndersø
project image
Middelfart Harbourfront
Middelfart, Funen
Det var et ønske fra byens side, at havnerummet skulle være offentligt tilgængeligt overalt - på trods af opførelsen af private boliger. Hele havnearealet fra mellem Herman Jensens parkanlæg og den ældre del af havneområdet samles med granitfliser i faldende længder, hvorigennem den gamle strandkant ”bryder” frem i øer med beplantning og sten. I øerne vokser græsser og enkelte solitære træer, der formes af vind og salt til skævvredne skulpturer, som de kendes fra den danske kyst. I forlængelse af Torvet ved Algade, hvorfra der er udsigt mod Lillebæltsbroen, udlægges et større offentligt areal med et trappeanlæg til et soppebassin (og skøjftebane), beachvolley og udsigtskiosk.